WELKOM BIJ HEt AFRIKA - EUROPA NETWERK (AEN)
ONZE MISSIE: ECONOMISCHE GERECHTIGHEID VOOR AFRIKA

Geďnspireerd door de blijde boodschap
van het Rijk Gods,
en in antwoord op de oproep
van de kerken en de verdrukten in Afrika,
ijvert het Afrika-Europa Netwerk
voor rechtvaardige economische relaties
tussen Europa en Afrika.

“De kerk in Afrika blijft rekenen
op het pleidooi van kerkelijke verantwoordelijken
bij de rijke en machtige landen
die met hun politieke doen en laten
de ellende in Afrika veroorzaken of vermeerderen.
Een speciale historische band verbindt Europa en Afrika…”
(Uit de slotboodschap van de Tweede Bisschoppensynode
voor Afrika te Rome - oktober 2009)
Lees meer...