WELKOM BIJ HEt AFRIKA - EUROPA NETWERK (AEN)
EEN INTERNATIONAAL NETWERK

Het Afrika-Europa Netwerk (AEN) is de Nederlandse afdeling van het Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN). Dit internationale netwerk is in 1988 opgericht in Rome door een veertigtal katholieke ordes en congregaties. In meer dan tien Europese landen zijn afdelingen actief van het AEFJN. De leden zijn vaak teruggekeerde missionarissen of leken die in of voor Afrika hebben gewerkt. Zij weten wat raakt aan het leven van gewone mensen in Afrika.

De nationale afdelingen worden ondersteund door een internationaal secretariaat in Brussel. Het secretariaat beoordeelt de impact van politieke of economische beslissingen van de Europese Unie in Afrika en speelt informatie door aan de afdelingen. Het werkt aan bewustwording en verricht lobbywerkbij de EU. Twee maal per jaar komen alle Europese afdelingen in Brussel bijeen. Dan worden gezamenlijk aanbevelingen tot lobby en actie vastgesteld.

DE IMPACT VAN EUROPA IN AFRIKA

De Europese Unie is een van de machtigste handelsblokken van de wereld. Het beleid van de EU heeft een enorme impact op het Afrikaanse continent. Veel Afrikaanse landen hebben handelsovereenkomsten gesloten met landen van de EU. Vooral de Europese landen en een kleine Afrikaanse elite profiteren ervan. Het leven van de armste bevolkingsgroepen gaat er echter zelden door vooruit.

In Afrika zelf ageren veel mensen uit kerkelijke en maatschappelijke organisaties tegen onrecht en corruptie. Zij kunnen rekenen op onze steun. Het AEN lobbyt in Nederland en bij de EU voor een politiek en economisch beleid waar ook de armsten in Afrika beter van worden.

Het AEN werkt zoveel mogelijk samen met andere landelijke en internationale organisaties die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede in Afrika. Vaak neemt het deel aan handtekeningen- of brievenacties en roept zij de steun hiervoor in van de eigen religieuze achterban: religieuze instituten en missionaire groepen en organisaties.

THEMA’S

Het AEN houdt zich bezig met de volgende thema’s:

Verbetering van de positie van kleine boeren:
• Agrobrandstoffen
• Massale opkoop van landbouwgronden door rijke landen
• Genetisch gemanipuleerde zaden
• Gevolgen voor kleine boeren van klimaatverandering

Eerlijke handel:
• Economische partnerschap overeenkomsten (EPA’S)
• Onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
• Handel in kleine wapens
• Toegang tot medicijnen

Andere onderwerpen:
• Millenniumdoelen
• Schuldenkwijtschelding
• Geweld tegen vrouwen en meisjes en kindsoldaten

NIEUWSBRIEF

Het AEN geeft gratis per elektronische post de maandelijkse nieuwsbrief Van HER en DER uit met kort actueel nieuws en oproepen tot acties. U kunt zich hiervoor aanmelden via cmbr@knr.nl. De eerder verschenen brieven vindt u onder ‘nieuws’ en in het archief.

LEDEN VAN HET AFRIKA-EUROPA NETWERK.

- Missionarissen van het Goddelijk Woord - SVD
- Sociëteit voor Afrikaanse Missiën - SMA
- Missionarissen van Scheut – CICM
- Congregatie van de Heilige Geest – CSSP
- Dienaressen van de Heilige Geest – SSPS
- Fraters Maristen – FMS
- Missionarissen van Mill Hill – MHM
- Missiezusters van O.L.V van Afrika – MSOLA
- Broeders van Maastricht – FIC
- Zusters van O.L.V. van de Apostelen – OLA
- Missionarissen van Afrika – M.AFR
- Zusters van de Retraite – RLR
- Zusters van Liefde
- De Nederlandse Graalbeweging
- Mensen met een Missie
- Commissie Missionaire Beweging Religieuzen

CONTACT

AFRIKA - EUROPA NETWERK
p/a Postbus 111
5201 AC 's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 69 21 321
Fax. 073 - 69 21 322
e-mail: cmbr@knr.nl

AEFJN
174, rue Joseph II
B – 1000 Brussel België
Tel. 32 - 2 - 234 68 10
Fax 32 - 2 - 231 14 13
e-mail: aefjn@aefjn.org
website : www.aefjn.org
Deze site biedt ook links naar de sites van verschillende Europese afdelingen.